Film

 • Film

 • /
 • Voxpop Movies

Voxpop 1

Hør, hvad børn og unge siger og mener om at bruge iPad i skolen.

Film Details

 • Varighed: 2.15 minutter

Anvendelse:4. kl. – 10. kl. Ved lærer- og forældremøder m.v..

DEBATOPLÆG:

 • Bruger I digitale medier og internet i skolen? Hvilke?
 • Hvad bruger I medier og internet til i skolen? Hvorfor gør I det?
 • Er der forskel på, hvad I bruger medier og internet til i skolen og i fritiden? Hvordan?
 • Er der grænser for, hvad I vil bruge interne, digitale medier og sociale tjenester til? (snapchat, Instagram, facebook, YouTube osv.) Hvis ja, hvorfor så? Hvis nej, hvorfor ikke?
 • Hvad er godt ved at bruge fx iPad eller computer til?
 • Er der noget, hvor det ikke er så godt? Eller som kan være svært?
 • Er der noget, som I ikke må bruge medierne til? Er der noget I ikke må gøre på internettet? Når I spiller spil? Eller andet? Hvorfor ikke?

ØVELSER

Gode ideer
Har I gode ideer til, hvad der kunne være sjovt og spændende at producere på iPad, pc eller andet? Tegn eller skriv jeres ideer ned. Fremlæg ideerne i klassen. Lad jer inspirere af andres værker. Se mere under links på denne hjemmeside.

Lav selv voxpop
I kan selv lave en voxpop som den, I lige har set. I en voxpop kan man finde ud af, hvad andre mener om et bestemt emne, eller en bestem ting. Hvad skal jeres voxpop handle om?

Det er en god ide at bruge iPad til jeres voxpop, men I kan også bruge en mobiltelefon eller et videokamera.

Voxpop 2

Hør, hvad børnene i 2a på Absalons Skole siger og mener om at bruge iPad i skolen og hjemme.

Film Details

 • Varighed: 2 minutter

Anvendelse:I bh.-klassen. Og fra 1. til 3. klasse.

SNAK OM:

 • Bruger I digitale medier og internet i skolen? Hvilke?
 • Hvad bruger I medier og internet til i skolen?
 • Hvorfor gør I det?
 • Er der forskel på, hvad I bruger medier og internet til i skolen og derhjemme? Hvordan?
 • Hvad er godt ved at bruge fx iPad eller computer til?
 • Er der noget, hvor det ikke er så godt?
 • Er der noget, som I ikke må bruge medierne til? Er der noget I ikke må gøre på internettet? Når I spiller spil? Eller andet? Hvorfor ikke?

ØVELSER

Gode ideer
Har I gode ideer til, hvad der kunne være sjovt at lave på iPad eller på computer? I kan fortælle om, tegne eller skrive jeres ideer ned og så snakke om dem i jeres klasse.

Lav selv voxpop
I kan selv lave en voxpop ligesom den, I lige har set.
I en voxpop kan man finde ud af, hvad andre mener om et bestemt emne, eller en bestem ting.
Hvad skal jeres voxpop handle om?

Det er en god ide at bruge iPad til jeres voxpop, men I kan også bruge en mobiltelefon eller et videokamera.