Kære lærer og pædagog i skolen

 • Undervisning

 • /
 • Vejledning

Velkommen til DM – digitalmedie.dk – om børn, unge og digitale medier.

www.digitalmedie.dk handler netop om børn, unge og digitale medier og henvender sig til eleverne i 0. til 10. klasse. Til pædagoger og lærere. Til skolens ledelse og til forældrene.

Materialet er produceret og udviklet i samarbejde med elever, lærere og forældre og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Indhold

Hjemmesiden indeholder:

 • Dokumentarfilmen ”Det Digitale Penalhus”. Tid: 15 minutter
  En debatfilm om den digitale undervisning og elevernes digitale kompetencer, skolens opgaver og udfordringer. Dokumentarfilmen kan anvendes i forbindelse med skolens pædagogiske udviklingsarbejde og it- indsatser, herunder samarbejdet mellem skole og hjem.
 • Voxpop 1 og voxpop 2. Tid: Cirka 2 minutter pr. voxpop
  Hør, hvad børn og unge siger og mener om at bruge iPad i skolen. Henvender sig til elever i 0. – 10. klasse. Lærere, pædagoger og forældre.
 • To filmspot. Tid: Cirka 1 minut pr. spot
  Handler om det at være online og om at være på internettet.
 • Situationsspil. Tid: 1- 2 lektioner eller mere, hvis man har tid
  Elever i 0. – 10. klasse præsenteres for en række cases i forbindelse med at anvende digitale medier og være på internettet. Spillene er interaktive, og eleverne skal undervejs træffe forskellige valg. Til hvert spil hører aktiviteter og debatoplæg.

Derudover indeholder hjemmesiden materiale og vejledning for lærere og pædagoger. Aktivitetsforslag for og til eleverne i 0. – 10. klasse, samt information og debatoplæg til forældre.

Formål

Det overordnede formål med materialet er at oplyse og formidle ny viden til målgrupperne om digitale og sociale medier og netværk, deres rolle og betydning. Og fremme muligheder for at børn og unge mennesker evner at forholde sig kritisk til digitale medier og digitale tekster ved at blive fagligt dygtige læsere af digital tekst, lyd og billeder.

Formålet er endvidere at forhindre børn og unge i at skade sig selv, og/eller skade andre, og give dem mulighed for at udvikle positive medievaner til gavn for det gode børne- og ungdomsliv. De skal vide, hvor og hvordan de kan søge den rette hjælp og rådgivning, når tvivlen opstår, og hvis noget sker, som de ikke selv kan håndtere.

Desuden er det formålet at:

 • voksne omkring børn og unge får viden om og kendskab til mediekulturen set fra børnenes vinkel og en forståelse for børn og unges interesser, sprog og mediekultur for bedre at kunne støtte dem i deres mediebrug
 • lette overgangen mellem institution og skole i forhold til børns brug af medier og fremme dialogen mellem forskellige pædagogiske grupper og forældre i lokalområdet.

It og medier

It og medier er et tværgående emne, som forløber gennem hele grundskolen og som er relevant for alle skolens fag og områder. Med de nye Fælles Mål er det også blevet et meget stort emne.

Det er det naturligvis blandt andet af den grund, at vi lever i en til stadighed mere og mere digitaliseret verden, som børn og unge dels bør kende og have indsigt i, og som de dels skal lære selv at færdes i, på en givende og positiv måde.

På EMU.dk findes en dybdegående og kvalificeret introduktion til dette tværgående emne og mange forslag til aktiviteter for alle elever i skolen. Herunder en digital guide til rettigheder på internettet.

Det vil være alt for omfattende at præsentere dette her, hvorfor vi venligst henviser til nedenstående link
http://www.emu.dk/modul/it-og-medier-0#cookieaccepted

Baggrund for hjemmesiden

Folkeskolens IT-parathed halter. Flere snydes på nettet. Børn og unge er digitalt uvidende. Forældre ved ikke nok om børns digitale verden. Lærerne er dårligt rustet til digital undervisning....etc.

Disse overskrifter er hentet fra dagblade, aviser og fra internettets nyhedsstrøm. Man har således i længere tid kunnet læse om den mangelfulde digitale undervisning, om forældres manglende viden om og kendskab til it, og om elevernes mangelfulde digitale kompetencer. Skal man tro på det, man læser, så står det altså temmelig skidt til med de digitale kompetencer og den digitale undervisning i skolen.

En undersøgelse fra 2014 viser dog, at danske elever har gode it-kompetencer i forhold til elever i andre lande, og at lærerne er positive over for at anvende it. Men undersøgelsen viser samtidig, at lærerne gerne vil blive bedre til opgaven med at bruge it i undervisningen, og give eleverne endnu bedre forudsætninger for at tilegne sig gode digitale varierede kompetencer.

Læs om undersøgelsen her

http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Nov/141120-Ny-undersoegelse-Danske-elever-har-gode-it-kompetencer