Film

 • Film

 • /
 • Spot

SPOT

Et spot – eller et filmspot – er en kort video, som sætter ”spot på” og som handler om et tema, et emne, en bestemt sag eller en ting.

Tid: Hvert spot varer cirka 1 minut

Anvendelse: 4. – 10. klasse
Lærere og forældre

Indhold: De to spots handler om det at være online og om måden, mange af os bruger digitale medier og internet på. Til debat og til refleksion.

Tip: Når I har snakket færdig i grupperne, kan spørgsmålene enten noteres og deles med resten af klassen i en mail, eller I kan afslutte forløbet med en debat i klassen.

AKTIVITETER TIL SPOT 1

 • Afspil spot
 • Hvad synes du spottet handler om? Hvorfor?
 • Hvilket problem beskriver spottet? Hvem er det, der har et problem?
 • Hvordan bliver det vist i spottet?
 • Hvad betyder teksten; ”Man kan godt være ensom online”?
 • Diskutér to og to, eller i grupper á 3-4, hvad det vil sige at være ensom online. Og hvad det at være online over næsten hele døgnet betyder for jer og jeres liv.

Ekstra:

AKTIVITETER TIL SPOT 2

 • Afspil spot
 • Hvad synes du spottet handler om? Hvorfor?
 • Hvilket problem beskriver spottet? Hvem er det, der har et problem?
 • Hvordan bliver det vist i spottet?
 • Hvad betyder teksten ”Hvem deler du med på nettet”?
 • Snak om to og to, eller i grupper á 3-4, hvad I deler på nettet. Og om der er forskel på, hvad I deler med de personer I kender, og de personer I ikke kender.
 • Har I haft problemer eller dårlige oplevelser med noget, som I har delt på internettet? Hvad var det? Og hvorfor?

Ekstra: