NAVNELEG for 4. – 6. klasse

  • Undervising

  • /
  • NAVNELEG for 4. – 6. klasse

NAVNELEG for 4. – 6. klasse

Vejledning

Tid: 1. lektion

I skal bruge:Internetadgang. Pc, iPads eller andre lignende enheder.

  • Opgaven introduceres for klassen. Eleverne arbejder sammen parvis.
  • Eleverne begynder med at lære at søge efter og navigere på hjemmesiden www.digitalmedie.dk og selv finde frem til opgaven ”NAVNELEG” for deres klassetrin.
  • De kan søge hjælp til opgaven ved at søge efter for- og efternavne på nettet. De kan øve sig i at finde frem til den internetside, som er mest overskuelig, og som kan hjælpe dem bedst i opgaveløsningen.
  • Når eleverne har fundet navnene, åbner de et tekstdokument og gemmer deres besvarelse.
  • Forløbet afsluttes med at tale om denne hjemmeside. Hvad er det for en slags hjemmeside? Og hvordan kan eleverne bruge den i skolen og hjemme? Samtal også om det at søge præcist og avanceret på internettet.

Formål: At træne it færdigheder som at søge præcist og avanceret, læse og skrive digitalt, øve sig i at overskue søgesider samt at anvende internettet målrettet en specifik opgave.

Hjælp...

Vi har tabt vores navne, og nu kan vi ikke huske, hvad vi hedder. Jeg er en pige. Og min ven er en dreng.

Du kan hjælpe os med at huske vores fornavne og efternavne, hvis du samler bogstaverne rigtigt.

Mine bogstaver er: L T H A E I D M    L N E E N I S

Min vens bogstaver er: A B E I S A S N T    S T K I V

Men hvad hedder vi?

Gem besvarelsen i et tekstdokument.