Kære Forældre

 • Undervisning

 • /
 • Vejledning

Velkommen til DM – digitalmedie.dk – om børn, unge og digitale medier.

www.digitalmedie.dk handler netop om børn, unge og digitale medier og henvender sig til eleverne i 0. til 10. klasse. Til pædagoger og lærere. Til skolens ledelse og til forældrene.

Materialet er produceret og udviklet i samarbejde med elever, lærere og forældre og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Indhold

Hjemmesiden indeholder:

 • Dokumentarfilmen ”Det Digitale Penalhus”. Tid: 15 minutter
  En debatfilm om den digitale undervisning og elevernes digitale kompetencer, skolens opgaver og udfordringer. Dokumentarfilmen kan anvendes i forbindelse med skolens pædagogiske udviklingsarbejde og it- indsatser, herunder samarbejdet mellem skole og hjem.
 • Voxpop 1 og voxpop 2. Tid: Cirka 2 minutter pr. voxpop
  Hør, hvad børn og unge siger og mener om at bruge iPad i skolen. Henvender sig til elever i 0. – 10. klasse. Lærere, pædagoger og forældre.
 • To filmspot. Tid: Cirka 1 minut pr. spot
  Handler om det at være online og om at være på internettet.
 • Situationsspil. Tid: 1- 2 lektioner eller mere, hvis man har tid
  Elever i 0. – 10. klasse præsenteres for en række cases i forbindelse med at anvende digitale medier og være på internettet. Spillene er interaktive, og eleverne skal undervejs træffe forskellige valg. Til hvert spil hører aktiviteter og debatoplæg.

Elever i 0. – 10. klasse præsenteres for en række cases i forbindelse med at anvende digitale medier og være på internettet. Spillene er interaktive, og eleverne skal undervejs træffe forskellige valg. Til hvert spil hører aktiviteter og debatoplæg.

Formål

Det overordnede formål med materialet er at oplyse og formidle ny viden til målgrupperne om digitale og sociale medier og netværk, deres rolle og betydning. Og fremme muligheder for at børn og unge mennesker evner at forholde sig kritisk til digitale medier og digitale tekster ved at blive fagligt dygtige læsere af digital tekst, lyd og billeder.

Formålet er endvidere at forhindre børn og unge i at skade sig selv, og/eller skade andre, og give dem mulighed for at udvikle positive medievaner til gavn for det gode børne- og ungdomsliv. De skal vide, hvor og hvordan de kan søge den rette hjælp og rådgivning, når tvivlen opstår, og hvis noget sker, som de ikke selv kan håndtere.

Desuden er det formålet at:

 • voksne omkring børn og unge får viden om og kendskab til mediekulturen set fra børnenes vinkel og en forståelse for børn og unges interesser, sprog og mediekultur for bedre at kunne støtte dem i deres mediebrug
 • lette overgangen mellem institution og skole i forhold til børns brug af medier og fremme dialogen mellem forskellige pædagogiske grupper og forældre i lokalområdet.

God fornøjelse