Det Digitale Penalhus

Bliv inspireret og se, hvordan tre vidt forskellige skoler anvender it og digitale medier i undervisningen. Hør, hvorfor de gør det, og hvad der har været en inspiration for dem. Vi møder 2a på Absalons Skole i Roskilde, 6a på Højby Skole i Odense og unge ved Fåborgegnens Efterskole. Dokumentarfilmen kan anvendes i lærerteamet, ved forældremøder og arrangementer om skolens pædagogiske liv og udvikling.

Tid: 15 minutter

DEBATOPLÆG

  • Hvordan anvender I it og digitale medier? Hvorfor gør I, som I gør?
  • Spiller it og digitale medier en rolle i samarbejdet mellem skole og hjem? Hvordan? Hvorfor ikke?
  • Hvad er fordele og ulemper ved at integrere it og digitale medier på jeres skole? Og i jeres undervisning?
  • Hvordan kan I medvirke til at sikre, at jeres børn og unge omgår og tilgår digitale medier og sociale netværk på en klog og hensigtsmæssig måde?
  • Hvilken rolle spiller forældre og skolens pædagogiske personale for børnenes digitale dannelse?
  • Overvej, om I har forslag til, hvordan it og digitale medier tænkes naturligt