Digital læsning

  • Undervising

  • /
  • Digital læsning

Digital læsning

- At læse en digital tekst er ikke det samme som at læse en tekst i papirudgave. Digital læsning kræver ny læsestrategi

Ifølge Natalia Auer, der forsker i digitale læsestrategier, skal eleverne lære sig nye læsestrategier for det digitale. Men det er ikke kun eleverne, der skal lære nyt. De digitale tekster skal i højere grad medvirke til at fremme elevernes refleksion af det læste.

Natalie Auer påpeger i sin ph.d. om læsestrategier på tablets, at problemet med at læse digitalt opstår, fordi langt de fleste har lært at læse i en papirbog.

Eleverne skal blandt andet lære sig at finde tekstens centrale punkter og lave digitale noter med deres egne ord. Det vil fremme refleksion af det læste og give stoffet en struktur, som gør det lettere for læseren at forstå indholdet.

De, som har evnen til at finde og håndtere informationer til at løse problemer med, vil klare sig godt i fremtidens informationssamfund.” Natalia Auer

Læs mere om Natalia Auers forskning
https://leicester.academia.edu/NataliaAuer

Kilde: Gymnasieskolen.dk forfølge dem

http://gymnasieskolen.dk/forsker-vi-skal-lære-elever-læse-digitalt

Fra analog tekst til digital tekst

Natalie Auer påpeger i sin ph.d. om læsestrategier på tablets, at problemet med at læse digitalt opstår, fordi langt de fleste har lært at læse i en papirbog.

Andre undersøgelser har vist, at det kan være sværere at huske det, man har læst i de digitale tekster. Blandt andet fordi mange læser digitale tekster, som var det en hjemmeside. Teksten skimmes og bliver opfattet fragmenteret. Og det kan desuden forstyrre læsningen, Smartphone, hvorved teksten brydes op og forringer overblikket.

Overgangen fra tekst på papir og til digitale tekster må foretages med fokus på andre værktøjer og strategier til at forholde sig til mediet på, og til at læse og forstå teksten.

Læsestrategi af det digitale

6 gode råd til læsning af digitalt materiale.

  1. Bestem dit læseformål. Hvad skal jeg bruge denne læsning/tekst til?
  2. Kan jeg tydeligt overskue og læse teksten på det medie, jeg har valgt?
  3. Overvej hvilken læsestrategi, du vil anvende. (orienteringslæsning, studielæsning eller skimning).
  4. Orienter dig først i teksten. Hvis der er hyperlinks, kan du overveje, om du vil forfølge dem undervejs eller vente.
  5. Hvis du skal huske teksten godt, må du tage noter til teksten, mens du læser. Skriv med dine egne ord.
  6. Hvis du skal i dybden med en tekst. Så sørg for, at du har ro til at læse. Slå facebook og andre ting fra.

Rigtig god læselyst